Ελληνορωμαϊκά!

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 2022 και ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΣ που εορτάζει σήμερα προφήτεψε για αυτά που γίνονται μπροστά στα μάτια μας .


25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 2022 και ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΣ που εορτάζει σήμερα  προφήτεψε και σηματοδοτεί αυτό που ξεκινάει από την Ουκρανία και φτάνει μέχρι την ΠΟΛΗ και συνταράσσει όλο τον πλανήτη.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

" όποιος έχει μάτια και όποιος έχει αυτιά αλλά κοινό νου μπορεί να αξιολογήσει αυτό που μας άφησαν παρακαταθήκη οι άγιοι πατέρες μας.
ΠΟΙΟΣ ήταν ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΣ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ( καθόλα τυχαίο σε όσα συμβαίνουν σήμερα) ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΕΙΠΕ από το 800μ.χ;"
Ουσιαστικά στην Ουκρανία γίνεται αυτές τις στιγμές ένας εμφύλιος πόλεμος που τραντάζει όλο τον πλανήτη με συνέπειες που θα επιφέρουν παγκόσμιες εξελίξεις με τις οποίες θα συγκλονιστούν όλα τα Έθνη ...και συνεχίζει ο ΑΓΙΟΣ του ΘΕΟΥ να μιλάει από τότε για τον μαρμαρωμένο Βασιλιά αιώνες πριν ακόμα καταλάβουν την ΠΟΛΗ οι τούρκοι.
ΑΣ ΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΔΕΛΦΟΙ και ας βγάλουμε συμπεράσματα.   
 Κείμενον

" «… Τούτου γενομένου εγερθήσεται πόλεμος εμφύλιος, και απολεσθήσεται πας ο λαός ο άπιστος. Και τότε εξυπνήσει ο άγιος βασιλεύς ο εν αρχή του ονόματος αυτού Ι και εν τω τέλει Σ…»

Σχόλια

Αναφέρεται εις τον εμφύλιον πόλεμον (μεταξύ χριστιανικών κρατών) καθ’ ον θα εξολοθρευτούν οι μακράν του Χριστού ζώντες.

Εν συνεχεία δια την προβολήν «τότε εξυπνήσει» του Μεγάλου Αγίου του οποίου το όνομα αρχίζει από Ι και λήγει εις Σ. "

¹Ταράσιος Κων/πόλεως. Εξ επιφανών γονεών εν Κων/πόλει γεννηθείς ανήλθεν εις τον Πατρ/κόν Θρόνον της Κων/πόλεως το 784. Συνεκάλεσε την Ζ’ Οικουμ. Σύνοδον το 787· απέθανεν το 806 (Μεγ. Ελλ. Εγκ. Τόμ. ΚΒ’ σελ. 806)


ΠΗΓΗ: ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΟΣΜΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υπό το φως των προφητειών της Ορθοδοξίας, Κωνστ. Τσατάλου, Δευτέρα έκδοσις, Θες/νικη 1972, Γ’ Προφητείαι, 6η Προφητεία, σ. 67.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ https://youtu.be/UNLNk1poGHU

Ἄκλειστος ὅρμος Ταράσιον λαμβάνει,
Κόσμου ταραχῆς, καὶ ζάλης σεσωσμένον.
Εἰκάδι ἐκ ταράχοιο Ταράσιος ἔπτατο πέμπτῃ.

 https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ- ΠΙΣΤΗ και ΕΛΠΙΔΑ

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας