Ελληνορωμαϊκά!

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

Ένα μήνυμα τέτοιες ώρες μας ήλθε -" Αυτό δεν είναι τίποτα εμείς έχουμε σειρά και ο Θεός να βοηθήσει να μην είναι άγρια τα πράγματα"