Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ.

ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτῳ ἒτι, καί ὁ ἃγιος ἁγιασθήτω ἒτι, ἱδού ἒρχομαι ταχύ καί ὁ μισθός μου μετ’ἐμοῦ , ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τό ἒργον ἒσται αὐτοῦ» Φωτό από fb και την ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ