Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021

" μην δειλιάζετε στα γεγονότα της παρούσης ζωής. Ο αγώνας θα συνεχίσει με ποικιλία κακών γεγονότων γενικά στην ανθρωπότητα..."

 

Ιδιόχειρο σημείωμα του Οσίου Πατρός ημών και Γέροντος Εφραίμ του Αριζονίτη 

Πηγή Φίλοι του Αγίου Όρους/Agion Oros - Mount Athos

https://www.facebook.com/groups/44307016564/user/1614729248/?__cft__[0]=AZVahDM6zmUQGhOdk5agpCXxfOO7SlQfninqSdIGxYfmC0GFcQOP9o4iN5Nn5k6M9