Ελληνορωμαϊκά!

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ; - ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ; Εισερχόμαστε στο 2022 και η ΠΑΝΑΓΙΑ η ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΡΙΑ συνεχίζει να κλαίει εδώ και 17 μήνες αδιάλειπτα.

 


ο ΗΡΩΔΗΣ θύμωσε πάρα πολύ και η ΠΑΝΑΓΙΑ η ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΡΙΑ ανήμερα της σφαγής των ΑΓΙΩΝ ΝΗΠΙΩΝ καταβρέχει με τα δάκρυα της ακόμα  και τα ποδαράκια του ΘΕΙΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ - Φώτο - Βίντεο 


Στον Εσπερινό της Σφαγής των Αγίων Νηπίων στην Βηθλεέμ υπό του Ηρώδη όλων των εποχών η ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΡΙΑ καταβρέχει με τα δάκρυα της ακόμα και τα ποδαράκια του ΘΕΙΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ.


Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας


Αδελφοί το Κοντάκιο της μνήμης της σφαγής των νηπίων υπό του Ηρώδη καταλήγει " οδυρόμενος ότι το κράτος αυτού καθαιρείται τάχυ" ... έτσι για να ξέρουν οι υβριστές και οι χλευαστές των Ιερών και των οσίων μας.


Αστήρ Μάγους έπεμψε, προς τον τεχθέντα, και Ηρώδης άδικον, στρατόν απέστειλε κενώς, φονοκτονήσαι οιόμενος, τον εν τη φάτνη ως Νήπιον κείμενον.


Ούτω λέγει Κύριος· Φωνή ηκούσθη εν Ραμά, θρήνος, κλαυθμός, οδυρμός· η Ραχήλ, κλαίουσα τα τέκνα αυτής, δεν ήθελε να παρηγορηθή διά τα τέκνα αυτής, διότι δεν υπάρχουσιν”. (Ιερ.31:15)

Η προφητεία αυτή δόθηκε από τον Ιερεμία το 606 π.χ., έξι αιώνες πριν από την γέννηση του Χριστού, απογόνου του Δαυίδ και προσδοκώμενου Μεσσία. Απ΄αυτόν θα ερχόταν η άφεση των αμαρτιών και η παρηγοριά για την ομαδική εξολόθρευση των παιδιών της περιοχής Ραμά (εκεί ήταν ο τάφος της Ραχήλ) της Βηθλεέμ.

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

Τότε ο Ηρώδης, ιδών ότι ενεπαίχθη υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα και αποστείλας εφόνευσε πάντας τους παίδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάσι τοις ορίοις αυτής από δύο ετών και κατωτέρω κατά τον καιρόν, τον οποίον εξηκρίβωσε παρά των μάγων. 17 Τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου, λέγοντος· 18 “Φωνή ηκούσθη εν Ραμά, θρήνος και κλαυθμός και οδυρμός πολύς· η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής, και δεν ήθελε να παρηγορηθή, διότι δεν υπάρχουσι. 19 Τελευτήσαντος δε του Ηρώδου…”. (Ματθ.2:16-19)


Παρατηρούμε, ότι η προφητεία αυτή εκπληρώνεται κατά γράμμα στις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη.

ΒΙΝΤΕΟ από λήψη της Εικόνας της  ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΡΙΑΣ κατά τον εσπερινό της μνήμης των αναιρεθέντων υπό του Ηρώδη ΑΓΙΩΝ ΝΗΠΙΩΝ(28 - 12- 2021)

Ο βασιλιάς Ηρώδης, μόλις αντιλήφθηκε ότι οι Μάγοι από την Περσία δεν επέστρεψαν να τον ενημερώσουν, αλλά έφυγαν «δι’ άλλης οδού», θύμωσε τόσο πολύ, ώστε διέταξε τη σφαγή των Μαρτύρων Νηπίων από την περιοχή της Βηθλεέμ, στην προσπάθειά του να εξοντώσει το νεογέννητο Χριστό, που, όπως πίστευε, προοριζόταν για βασιλιάς των Ισραηλιτών.

Γράφει ο Συναξαριστής: «Εις μάτην εκοπίασεν ο παράφρων, μη ειδώς ότι βουλήν Θεού άνθρωπος εμποδίσαι ου δύναται. Όθεν εκείνοις προεξένισεν Βασιλείαν Ουρανών, εαυτού δε κόλασιν αιώνιον».

Ως θύματα δεκτά, ως νεόδρεπτα ρόδα και θεία απαρχή, και νεόθυτοι άρνες, Χριστώ τω ώσπερ νήπιον, γεννηθέντι προσήχθητε, αγνά Νήπια, την του Ηρώδου κακίαν, στηλιτεύοντα και δυσωπούντα απαύστως, υπέρ των ψυχών ημών.