Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021

Μόλις μας ενημέρωσαν καλοί φίλοι. Εμφάνιση Οσίου Γέροντα Εφραίμ Αριζονιτη σε Αγιορείτη - του είπε: "η Αναλαμπή έμπροσθεν υμών, ΣΤΗΤΕ Καλώς". Εμείς λέμε Αμήν και αξιολογήστε τα γεγονότα Σημεία των ωρών που διερχόμαστε. Δρ Κωνσταντινος Βαρδακας

 


Υποσημείωση - τα γεγονότα Σημεία των ωρών 

(ΚΑΙΡΩΝ) μας είναι προσωπική διατύπωση - εκτίμηση  και αναφέρεται σε όλο το φάσμα των μετώπων που είναι ανοικτά σε οικονομικό, γεωπολιτικό και επίπεδο πανδημίας με άγνωστες συνέπειες μέχρι σήμερα.