Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

Είναι θέμα χρόνου οι ΗΠΑ να κηρύξουν ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕ. Πολλα συγκλίνουν σε αυτό.Το Αφγανιστάν είναι μια αρχή και τα κόστη από τις φυσικές καταστροφές η άλλη αιτία . Τώρα θέλει να μας βάλει να πληρώσουμε την κλιματική αλλαγή που προκάλεσαν αυτές.