Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

"και η ψυχή μου στον Χριστό να πάει άσπρο κρίνο" ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΛΑΤΕΙΑ


Τό κρινάκι

ποίημα Γερόντισσας Γαλακτίας (Γαλάτειας)
Ἕνα κρινάκι ὁλόλευκο
φύτρωσε στήν αὐλή μου
πῶς θἄθελα νά τοῦ ‘μοιαζε
ἡ ἄθλια ψυχή μου.
Τά πέταλά του ἄνοιξε
τόν οὐρανό κοιτάζει
κι Αὐτόν πού τό ‘στειλε στήν γῆ
ὑμνεῖ καί Τόν δοξάζει.
Μέ τήν λευκή του φορεσιά
καί τήν ἁγνότητά του
γεμίζει τήν καρδούλα μου
καί δίνει τ’ ἄρωμά του.
Σάν νά μοῦ λέει πῶς κι ἐγώ
νά γίνω σάν ἐκεῖνο
καί ἡ ψυχή μου στόν Χριστό
νά πάει ἄσπρο κρῖνο.