Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Όλα πια ενώπιον μας - στο ΑΙΓΑΙΟ τι να προσέξουμε τον τούρκο ή τα υποθαλάσσια ηφαίστεια του; - ΓΕΡΟΝΤΑΣ " η αμαρτία βράζει τα πάντα" ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ αδελφοί


  ΣΤΩΜΕΝ καλώς

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας