Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Δεν ακούσαμε ευδιάκριτα τις σειρήνες που ήχησαν στα πλαίσια της άσκησης ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ ,ποσω μάλλον τις σειρήνες του ΟΥΡΑΝΟΥ που σήμερα ηχούν δυνατά.