Ελληνορωμαϊκά!

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ " ότι είπε ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ θα γίνει"

 

 ΣΤΩΜΕΝ καλώς

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας