Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

" τις κόκκινες γραμμές στην Ελλάδα τις πατάει ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ" " υπόψη στους μέσα και τους έξω που θέλουν να τις πατήσουν"