Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 21 Αυγούστου 2021

Δεν είναι πείραμα , είναι πλέον ηλεκτρονική διαλειτουργικότητα των προσωπικών δεδομένων όλων των πολιτών σε όλα τα έθνη