Ελληνορωμαϊκά!

Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΕΙΣΕΛΘΟΥΜΕ στην ΕΟΚ ( σήμερα ΕΕ) η ΠΑΝΑΓΙΑ η ΠΟΡΤΑΙΤΙΣΣΑ δείχνει ΣΗΜΕΙΟ - φυσικά τότε δεν υπήρχε διαδίκτυο.

 

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΝΕΙ.
τι έγινε το 1980-1981
(αποσπάσματα του Ἁγιορείτη Μοναχού π. Νικολάου στον orthodoxostypos)

Προ τῆς εἰσόδου μας στὴν Ε.Ε. οἱ πολιτικοί μας ἀρχηγοὶ μᾶς τὴν ἐκθείαζαν ὡς «παράδεισον». Τί ἐννοοῦσαν ἆραγε μὲ τὴν λέξη «Παράδεισος»; Μήπως τὰ μνημόνια πτώχευσης, ποὺ κατήντησαν τὴν Ἑλλάδα μας ἀποικία (δουλοπαροικία) τῆς Εὐρώπης; Πολὺ εὔστοχα εἶχε προφητεύσει καὶ διακηρύξει μὲ μεγάλη παρρησία ὁ σύγχρονος Ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας Ὅσιος Παΐσιος: «Πίσω ἀπὸ τὴν Ε.Ε. κρύβεται ἡ δικτατορία τῶν Σιωνιστῶν»!

Γι’ αὐτό, τελειώνοντας, ἤθελα νὰ ἀποκαλύψω στοὺς ἀγνοοῦντες, καὶ νὰ ὑπενθυμίσω στοὺς γνωρίζοντες ἕνα μεγάλο σημεῖο – θαῦμα τῆς Παναγίας Μητέρας μας, ποὺ παρὰ τὰ χάλια μας, μᾶς ἀγαπᾶ καὶ μᾶς προειδοποιεῖ πρὶν ἀπὸ κάθε κίνδυνο τῆς Ὀρθοδόξου Πατρίδας μας, καὶ τὸ ὁποῖον συνέβη ὀλίγον πρὸ τῆς εἰσόδου μας στὴν Ε.Ε. (Ἰανουάριος 1981).

Τὸ Φθινόπωρο τοῦ 1980, γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα, ἐκινεῖτο ἡ Ἱ. Κανδήλα τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσας τῆς Ἱ. Μ. Ἰβήρων.

Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν, ἐπεξηγῶ ὅτι, σύμφωνα μὲ πλεῖστα γεγονότα ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Ἱ. Μονῆς, ὅταν αὐτὸ (ἡ κίνηση τῆς Ἱ. Κανδήλας) συμβαίνη, κατὰ τὴν Πανηγυρικὴ ἀκολουθία μεγάλης ἑορτῆς, φανερώνει τὴν παρουσία καὶ τὸν συμπανηγυρισμὸ τῆς Παναγίας μας• ὅταν, ὅμως, αὐτὸ συμβαίνη σὲ ἄλλες ὧρες ἁπλῶν ἡμερῶν προμηνύει κάποιο μεγάλο κακό.

Γι’ αὐτὸ καὶ τότε (Φθινόπωρο τοῦ 1980), ὁ πρῶτος τοῦ Ἁγ. Ὄρους μὲ συνοδεία σαράντα ἀτόμων μοναχῶν καὶ λαϊκῶν κατεβήκαμε, μὲ μεγάλη ἀγωνία ἀπὸ τὶς Καρυές στὴν Ἱ. Μ. Ἰβήρων.

Καὶ τελέσαμε Ἱ. Παράκληση στὴν Παναγία μας. Μετὰ τὴν Παράκληση ἕνας ὑψηλὸς λαϊκός, κινούμενος ἀπὸ περιέργεια καὶ ὀλιγοπιστία πῆγε καὶ ἀκινητοποίησε τὴν Ἱ. Κανδήλα.

Αὐτὴ ὅμως, ἀμέσως μετά, ἄρχισε νὰ δονῆται ἰσχυρὰ ἐπὶ ἕνα λεπτό, γεγονὸς ποὺ συνεκλόνισε ὅλους μας!

Ἀλλὰ καὶ τὴν νύκτα στὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου, ἐπανέλαβε τὴν προειδοποιητικὴ δυσοίωνη κίνησή της.
Αὐτὸ ἦταν τὸ μεγάλο προφητικὸ σημεῖο τῆς Παναγίας μας γιὰ τὴν εἴσοδό μας στὸν ψεύτικο «Παράδεισο» τῆς Εὐρώπης.

Σήμερα πλέον βλέπουμε καθαρὰ νὰ ἐκπληρώνεται ἡ προειδοποίησή της ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα: Τὴν ἀποχριστιανοποίηση καὶ τὴν ἀποικιοποίηση τῆς ὀρθόδοξης Πατρίδος μας!
Εἴθε ἡ μετάνοιά μας καὶ ἡ εὐσπλαγχνία τῆς Παναγίας μας νὰ βάλη φρένο καὶ νὰ ἀναστρέψη τὰ σατανικὰ σχέδιά τους.

orthodoxostypos