Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019

ΠΟΛΕΜΟΣ και ΕΙΡΗΝΗ -ΣΧΙΣΜΑ και ΧΡΙΣΤΟΣ


Είναι αποδεδειγμένο διαχρονικά ότι όποτε ενεπλάκει η
 γεωπολιτική με την Εκκλησία το αποτέλεσμα ήταν δάκρυα
 και αίμα , μάχες και φανατισμοί.
Το ΣΧΙΣΜΑ σε μια οικογένεια είναι Θάνατος και απώλεια.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Δεν πρόκειται να αποδείξουμε τίποτε , ήδη γράφτηκαν τόμοι και αναλύσεις το τι βιώνουμε σήμερα στα εκκλησιαστικά δρώμενα.
Θα αναρωτηθούμε όμως, ότι όπως υπάρχουν Δίπτυχα πατριαρχών που αναγιγνώσκονται στην διάρκεια των Θείων Λειτουργιών κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχουν αντίστοιχα και στο Ουράνιο θυσιαστήριο. Αν μπορούσαμε να ακούσουμε την μνημόνευση των ονομάτων που εμπεριέχονται  στα τελευταία ,  σήμερα θα μας λυνόταν όλες οι απορίες.
Ένα πράγμα γνωρίζουμε ότι στο ΒΙΒΛΙΟ της ΖΩΗΣ δεν γράφονται όλοι.
« Το όνομα του νέου Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ουκρανίας, μητροπολίτη Επιφάνιου, ακούστηκε για πρώτη φορά στα Δίπτυχα εντός Ελλάδας.
Όπως είχε αποκαλύψει το orthodoxia.info, κατά τη διάρκεια του Πατριαρχικού και Αρχιεπισκοπικού Συλλείτουργου στον ιερό ναό Παναγίας Αχειροποιήτου στη Θεσσαλονίκη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος μνημόνευσαν για πρώτη φορά από κοινού τον νέο Προκαθήμενο σε μια κίνηση ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας.
Το γεγονός πως η πρώτη μνημόνευση του Επιφάνιου στην Ελλάδα ήταν κοινή έστειλε το μήνυμα πως η Εκκλησία της Ελλάδος, η πρώτη που αναγνώρισε τη νέα Εκκλησία, στέκεται αταλάντευτη στο πλευρό του Οικουμενικού Πατριάρχη, βάζοντας στην άκρη τις διαφορές που αντιμετώπισαν το τελευταίο διάστημα για έναν κοινό στόχο.»  https://orthodoxia.info/news/%ce%ad%ce%b3%ce%b9%ce%bd%ce%b5-%ce%b7-%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf%cf%85%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b2/
Όταν βγαίνει ένα διαζύγιο σε μια οικογένεια  όλα τα μέλη της  πονούν και λίγοι έξωθεν συμπονούν.
Μετά το διαζύγιο παράγει αποτελέσματα και όλοι ψάχνονται να δούνε τι έφταιξε , πόσο μάλλον όταν το διαζύγιο αυτό αφορά αδελφές εκκλησίες με συνδέσμους ακατάλυτους πνευματικά.
Να γιατί ο Θεσπέσιος Ουρανοβάμων Απόστολος Παύλος λέει και εφιστά την προσοχή:
 ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 1
Φιλιπ. 3,2            Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν·
Φιλιπ. 3,2            Προσέχετε τους ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι είναι σαν αδέσποτοι και ύπουλοι σκύλοι· προσέχετε τους κακούς εργάτας, οι οποίοι κάμνουν ψεύτικη εργασία η και κρημνίζουν την εργασίαν των άλλων· και αυτοί είναι οι ψευδάδελφοι Ιουδαίοι, που νοθεύουν την ευαγγελικήν αλήθειαν με την περιτομήν, και τας άλλας τυπικάς διατάξστου Νομου· προσέχετε αυτούς, οι οποίοι προσπαθούν να κατακομματιάσουν την Εκκλησίαν.
Φιλιπ. 3,18          πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν, -οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ,
Φιλιπ. 3,18          Διότι πολλοί βαδίζουν ένα δρόμον όχι-καλόν και γίνονται σκάνδαλον. Δι' αυτούς πολλές φορές σας έλεγα, όταν ευρισκόμην μαζή σας στους Φιλίππους, και τώρα κλαίων σας λέγω. Εννοώ τους εχθρούς του σταυρού του Χριστού, αυτούς δηλαδή, που εις την αρχήν επίστευσαν και υπήκουσαν στον Χριστόν, κατόπιν όμως έζησαν και ζουν αμαρτωλήν ζωήν και σκανδαλίζουν έτσι τους πιστούς, υπονομεύουν την Εκκλησίαν και πολεμούν τον Χριστόν.
Φιλιπ. 3,19          ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες!
Φιλιπ. 3,19          Αυτών το κατάντημα θα είναι η απώλεια, η οριστική καταδίκη εις την αιωνίαν κόλασιν. Αυτοί, κοιλιόδουλοι και ιδιοτελείς καθώς είναι, έχουν ως Θεόν και λατρεύουν την κοιλίαν των και επιζητούν την δόξαν εις πράξεις και καταστάσεις, που φέρουν εντροπήν, έχουν δε γήϊνα και σαρκικά φρονήματα.
Φιλιπ. 3,20          ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
Φιλιπ. 3,20          Αλλ' ημών των πιστών μαθητών του Κυρίου η πατρίς μας και η πολιτεία μας, το πολίτευμά μας και η συμπεριφορά μας είναι, όπως και των αγγέλων, στους ουρανούς, απ' όπου με πολύν πόθον περιμένομεν τον σωτήρα μας, τον Κυριον Ιησούν Χριστόν.
Φιλιπ. 1,6           πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρις ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
Φιλιπ. 1,6                  Είμαι δε βέβαιος στούτο ακριβώς, ότι δηλαδή ο Θεός, που ήρχισεν εις σας το αγαθόν αυτό έργον της σωτηρίας σας και της συμμετοχής σας εις την νέαν ζωήν του Ευαγγελίου, θα το φέρη εις άρτιον και τέλειον πέρας μέχρι της μεγάλης εκείνης ημέρας, της δευτέρας παρουσίας του Ιησού Χριστού.


Ρωτήσαμε ένα ασκητή που θεωρεί τον εαυτό του αλήτη ενώπιον του ΘΕΙΟΥ ΕΛΕΟΥΣ για τα δρώμενα που ταλανίζουν τα εκκλησιαστικά μας θέματα και μας συμβούλεψε τα εξής λίγα:
-                  Ότι και να δείτε , ότι και να ακούσετε δεθείτε σαν τον Οδυσσέα στο κατάρτι της Εκκλησίας, της ΜΙΑΣ και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
-                  Ο καπετάνιος είναι ο ΙΔΙΟΣ ανά  τους αιώνες και μέχρι του τέλους αυτού του κόσμου.
-                  Μου λένε ότι πρέπει να φύγει ο Ερντογάν για να ξεκινήσει ο μεγάλος πόλεμος αλλά δεν γνωρίζουν ότι θα φύγει και ο σημερινός Παναγιώτατος από την ΠΟΛΗ.
-                  Οι Ρώσοι με την σφοδρότητα που θα κατέβουν μέσα από συγκυρίες πολεμικές θα θελήσουν να τοποθετήσουν δικό τους Οικουμενικό Πατριάρχη αλλά δεν θα μπορέσουν.
-                  Τις τελευταίες μέρες της άλωσης το 1453 δεν υπήρχε Οικουμενικός Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη.
-                  Έτσι και τώρα λόγω της ΑΜΑΡΤΙΑΣ.

ΣΤΩΜΕΝ καλώς
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας