Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 29 Απριλίου 2024

"μην σκανδαλίζεστε, διαχειριστείτε τις προφητείες , διαχειριστείτε τις ζωές σας ..."Φυσικά είμαστε ελάχιστοι για να σας παροτρύνουμε περί τούτου, αλλά δεχτείτε το ως μια μικρή συμβουλή στα τόσα που συμβαίνουν γύρω μας.
Γράφει ο Δρ Κωνσταντίνος Βαρδάκας 
Όταν πριν πολλά χρόνια σπουδάσαμε "Διαχείριση Κρίσεων" δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα φτάναμε και στην  "Διαχείριση των Προφητειών"  .
Αυτόν τον όρο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ο Πανιερώτατος Νεόφυτος Μόρφου , οποίος άοκνα εργάζεται πρώτα για την Διαχείριση της Σωτηρίας των ψυχών , όπως και άλλοι Λειτουργοί με φιλότιμο.
Τελικά είμεθα για το σύστημα αναλώσιμοι  (για αυτό δουλεύουν νυχθημερόν ) και για αυτό  η Διαχείριση της Σωτηρίας της ψυχής μας μετράει περισσότερο .
Τι συμβαίνει όμως αδελφοί και την έχουμε πατήσει αρκετοί, ώστε να φεύγουμε πολύ πίσω από την Διαχείριση της Σωτηρίας μας;
Μας έχει βάλλει ο πονηρός στο γνωστό εργόχειρο του και κάθε λεπτό της ώρας μας σκανδαλίζει .
Στις μέρες μας αυτό είναι εύκολο γιατί υπάρχει άφθονο υλικό σκανδαλισμού και πιστοί εργάτες για σκάνδαλα παντός είδους.
Τι λέει  ο  Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ
"Η τάση μας να σκαν­δα­λι­ζό­μα­στε, εί­ναι βα­ριά αρ­ρώ­στια της ψυ­χής και χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό των φα­ρι­σαί­ων αν­θρώ­πων.."

Ας πα­ρα­τη­ρή­σου­με αδελ­φοί, τη ζωή του Ιη­σού Χρι­στού και θα δού­με, ότι ο Κύ­ριος ποτέ δεν σκαν­δα­λί­στη­κε, με τους αμαρ­τω­λούς, όσο βα­ριές και αν ήταν οι αμαρ­τί­ες τους. 

Επί­σης σε ολό­κλη­ρο το Ευαγ­γέ­λιο, δεν βρί­σκου­με πε­ρί­πτω­ση σκαν­δα­λι­σμού των Αγί­ων Απο­στό­λων. 

Αν­τί­θε­τα οι Φα­ρι­σαί­οι σκαν­δα­λί­ζον­ταν συ­νέ­χεια με τον κα­θέ­να, σκαν­δα­λί­ζον­ται ακό­μα και με τον Ίδιο τον σαρ­κω­μέ­νο Θεό τόσο, που Τον κα­τα­δι­κά­ζουν σαν εγ­κλη­μα­τία και τον πα­ρα­δί­νουν σε ατι­μω­τι­κό Σταυ­ρι­κό θά­να­το. 

Απ' αυτό και μόνο κα­τα­λή­γου­με στο συμ­πέ­ρα­σμα, πως η τάση μας να σκαν­δα­λι­ζό­μα­στε, εί­ναι βα­ριά αρ­ρώ­στια της ψυ­χής και εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό των φα­ρι­σαί­ων αν­θρώ­πων.."
Συνεχίζουμε...
Δεν υπάρχει λεπτό που να μην μας  σκανδαλίζουν ποικιλοτρόπως και αυτό μας στερεί την " ειρήνη την πάντα νου υπερέχουσα " στην οποία αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους Επιστολή του , μάλιστα μέσα σε αυτήν την Επιστολή  μας δίνει ο Απόστολος και την θεραπεία για αυτό που συζητάμε.
 " Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε"

Σήμερα Πιστοί και άπιστοι νιώθουμε αυτήν την ασφυξία της Θεό -εγκατάλειψης εξ αιτίας της προσωπικής αμαρτίας και της παγκόσμιας αποστασίας μέσα στην οποία οργιάζουν τα σκάνδαλα .
Και τι κάνουν τα σκάνδαλα και οι ποιούντες αυτά ;
Κατευθύνουν την καθημερινότητα μας και πολτοποιούν το μυαλό μας καθιστώντας το ανίκανο να διαχειριστεί την σωτηρία της ψυχής του .
Να μην παραξενευόμαστε γιατί επιβεβαιώνονται στις μέρες μας οι προφητείες , αυτές δόθηκαν όχι για υπερβολές αλλά προς πραγματική μετάνοια.
Ένας άνθρωπος του Θεού μας έλεγε τις προάλλες: "εμείς δεν έχουμε πυρηνικά όπλα και τα λίγα συμβατά όπλα που έχουμε θέλουν να μας τα πάρουν..έχουμε όμως την Μετάνοια , τόση δύναμη έχει ΑΥΤΗ που μπορεί να στείλει τους πυραύλους σε άλλη κατεύθυνση "
Καλή Μεγάλη Βδομάδα και Καλή Ανάσταση 
( Θα έρθει αδελφοί και η Ανάσταση της Ελλάδος και της Κύπρου , όπως μας είπε πριν πολλά χρόνια ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ και συμπληρώνω πάνω σε αυτό.    
Όταν άκουσα τα λόγια αυτά από τον Άγιο Παϊσιο, τότε δεν μπορούσα να καταλάβω σε τι βάθος πτώσης θα πέφταμε και ότι θα χρειαζόταν σήμερα  πραγματικά ΑΝΑΣΤΑΣΗ για να σωθούμε ) 
Δρ Κωνσταντίνος Βαρδάκας