Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 22 Απριλίου 2024

ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΕ Ο ΠΑΤΗΡ ΓΑΛΑΚΤΙΩΝ ΙΛΛΙΕ ΤΗΝ ΜΟΝΗΣ ΣΥΧΑΣΤΡΙΑΣ

«Μια φορά συνάντησε ό γέροντας στό δάσος έναν άγιο ερημίτη καί τόν ρώτησε:—Πες μου πάτερ, πότε θα τελειώσει αυτός ό κόσμος; Καί αυτός ό όσιος στενάζοντας του είπε: 
 
—Ξέρεις πότε, πάτερ Γαλακτίων [Ίλλίε τής μονής Συχαστρίας (1882-1946)] Όταν δέν θα υπάρχει μονοπάτι από τόν ένα γείτονα στόν άλλον.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ. ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ