Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

"η αργία του κέρδους των Εμπόρων των Εθνών"

Διαβάζουμε:

Κυριακή είναι η ημέρα του Κυρίου.

Κατά τον Άγιο Πέτρο τον Δαμασκηνό τον ιερομάρτυρα, Κυριακή συνέβησαν και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η Γέννηση του Κυρίου. Και Κυριακή πρόκειται να γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Για αυτό και η ημέρα αυτή ονομάζεται "μία και κλητη". Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό ημέρα Κυριακή άρχισε η δημιουργία του κόσμου και Κυριακή ημέρα πρόκειται να γίνει η Β' Παρουσία του Κυρίου. Το ότι ο Ιωάννης ο Θεολόγος είδε την οπτασία την ημέρα της Κυριακής την ημέρα του θριάμβου της Αναστάσεως του Κυρίου ήταν γεγονός κατεξοχήν παρήγορο και για τον ίδιο και για τους χριστιανούς διότι η μέρα αυτή συμβόλιζε τη νίκη και το θρίαμβο της Εκκλησίας κατά των ποικίλων δοκιμασιών και των διωγμών.