Ελληνορωμαϊκά!

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

ρώτησε ένας ασκητής αν βγάζουν οι μέρες μας Αγίους και άκουσε φωνή να του λέει: " τώρα βγαίνει πιο μεγάλη φουρνιά Αγίων γιατί πολεμούν στα ίσια με τον αντίχριστο, με τους αιρετικούς, τους Ουνίτες, τους σατανιστές" και ο Γέροντας αυτός εξεθαμβήθει.