Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023

Νὰ ἁγιάσεις κρυφά!!!

 
-Τί νὰ σᾶς πῶ ...ἀγράμματος ἄνθρωπος, ἔλεγε ὁ παπποῦς. 
-Κάτι γιὰ τὴ ζωή μας. Μιὰ φράση μονάχα. 'Ἐτσι νὰ τὴν ἔχουμε φυλαχτό. 
Σοβάρεψε. Πῆρε ὕφος ἐπίσημο.... 
Ἦρθε νωρὶς στὸ μοναστήρι. Τελειώναμε τὴ Λειτουργία καὶ καθήσαμε στὸ ἀρχονταρίκι. Παππούλης πολλῷ χρονὼ μὲ ψυχὴ παιδιοῦ.Τον ἤξερα ἀπὸ τὴν προηγούμενη φορὰ καὶ κάναμε ἀστεῖο μὲ τὴν ἡλικία του. 
-Πόσο χρονῶν εἶσαι γέροντα. 
-Πόσο χρονῶν μὲ κάνετε; 
Καὶ ὅλοι πέφταμε ἔξω, γιατί ὁ γέροντας δὲν φαινότανε καθόλου... ὀγδόντα τόσο. 
Καὶ δώστου νὰ γελάει σὰν μικρὸ παιδί. 
Εἶδε νέα παιδιά. Νὰ πηγαίνετε σχολεῖο ἔλεγε. Ἐγὼ δὲν πῆγα σχολεῖο. Ἀπὸ μικρὸς στὸ χωριὸ χωρὶς σχολεῖο χωρὶς γράμματα. Βρέθηκα μικρὸ παιδὶ στὸ Ὅρος. Καὶ ἐκεῖ ἤτανε σὰν τὸν παράδεισο. Κι ὁ γέροντας τῆς καλύβας μου ἔλεγε: 
-Διάβασε τὴν ἀκολουθία, ...μὰ ἐγὼ δὲν ἤξερα γράμματα. Καὶ μοῦ λέει ἔλα νὰ σὲ μάθω. Ἀπὸ τότε ἔμαθα νὰ διαβάζω καὶ νὰ γράφω. 
-Καὶ πόσα χρόνια ἔχεις στὸ Ὅρος γέροντα. 
Καὶ ὁ γέροντας γελῶντας μου εἶπε: 
-'Ἐμαθα νὰ διαβάζω καὶ νὰ γράφω ὄχι καὶ νὰ μετράω. Καὶ νὰ πάλι τὰ γέλια.. 
Πές μας γέροντα κάτι γιά μας. Νὰ γιὰ ὅλους μας, τὰ νέα τὰ παιδιὰ καὶ μᾶς τοὺς καλογήρους. 
-Τί νὰ σᾶς πῶ ...ἀγράμματος ἄνθρωπος, ἔλεγε ὁ παπποῦς. 
-Κάτι γιὰ τὴ ζωή μας. Μιὰ φράση μονάχα. 'Ἐτσι νὰ τὴν ἔχουμε φυλαχτό. 
Σοβάρεψε. Πῆρε ὕφος ἐπίσημο. 
-Νὰ ἁγιάσεις κρυφά.... εἶπε νὰ ἔγειρε σκεφτικὸς στὸ τσιμισίρι ραβδί του 
Σιωπή ...κανεὶς δὲν ξαναμίλησε. Μέχρι ποὺ γυρίσαμε στὸ κελλὶ ἄλλη κουβέντα δὲν εἴχαμε στὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας ἀπὸ τὶς λέξεις τοῦ γέροντα. 
Τί σημαίνει ν ἁγιάσεις κρυφὰ σὲ ἕναν κόσμο ...ποὺ μονάχα φαίνεται καὶ δὲν εἶναι.