Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 18 Ιουλίου 2021

το DNA της ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ δεν αλλάζει όσες γονιδιακές θεραπείες και αν του κάνουν και όσοι εκκλησιαστικοί κάνουν σήμερα τους γιατρούς - Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

 
Περιοριζόμαστε μόνο σε αυτά και προσευχόμαστε καθότι είναι ανεπίτρεπτον να προσθέσουμε σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο και δίνουμε μια όμορφη επισήμανση μιας φίλης.

Vassilia Deroukaki

" Εικόνα από εργαστήριο της Κωνσταντινούπολης, 14ου αι., εποχής όπου ήκμασε η ησυχαστική σχολή στην εικονογραφία. Η σχολή αυτή προτάσσει τον υπερφυσικό φωτισμό της μορφής έναντι του σχεδιασμού της. Δηλαδή, υπερτονίζεται η θεία φύσις έναντι της ανθρωπίνης, η οποία στον Χριστό είναι οίκοθεν, ενώ στην Παναγία, και στους αγίους είναι κατά χάριν."

ΠΗΓΗ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=896470247571378&id=100016252326447&__cft__[0]=AZVgiIcrdEvzYdJYEwnrkowmtHUF

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com

ΣΤΩΜΕΝ καλώς

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας