Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

" μας κτυπούν την πόρτα και εμείς βλέπουμε από το παράθυρο αν ήρθαν τα γεγονότα" " την Ελιά ΕΛΛΑΣ θα την μπολιάσει μόνο ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ και κανείς άλλος"

 

ΦΩΤΟ Ελαία από τα χρόνια του Ιουστινιανού