Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 18 Ιουλίου 2021

ο Προφήτης Ηλίας έχει άμεση σχέση με το σφράγισμα της Αποκάλυψης. Τι γίνεται στο ενδιάμεσο; Όπως ο ΆγιοςΠαΐσιος είπε: «Ο προφήτης Ηλίας τροχάει τη μαχαίρα του. Πρώτα θα αρχίσει από τους Πατριάρχες, Δεσποτάδες, παπάδες, μοναχούς!»

 


ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ.
«Ἐξῆλθεν ὁ λόγος τοῦ Προφήτου καί εὐθέως ὁ ἀήρ μετεβλήθη, ὁ οὐρανός χαλκός ἐγένετο, οὐ τήν φύσιν μεταβαλών, ἀλλά τήν ἐνέργειαν χαλινωθείς. Εὐθύς τα στοιχεῖα μετεσχηματίζετο… Εἷς λόγος τοῦ Προφήτου ἐξῆλθε καί βλέπε πόσα εἰργάσατο. Πάντα τοίνυν ἀπέθνησκον, τά κτήνη, τά παιδία, οἱ ἄνθρωποι, τά ζῶα, τά πετεινά. Οἰκουμενικόν ναυάγιον ἦν καί ἡ συμφορά πᾶσαν ὁμοῦ κατέλαβε τήν γῆν, πάντες ἐκ τῆς ἁβροχίας ἀπέθνησκον» (Ιερός Χρυσόστομος). Τέτοια δύναμη έδωσε ο Θεός του προφήτου Ηλιού!

Ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος  Παΐσιος είπε: 

«Ο προφήτης Ηλίας τροχάει τη μαχαίρα του. Πρώτα θα αρχίσει από τους Πατριάρχες, Δεσποτάδες, παπάδες, μοναχούς!». 

Όταν τον ρώτησε κάποιος «και για τους λαϊκούς τι θα κάνει;», ο Άγιος  Παΐσιος του είπε αυτό που λέγεται και στη Θεία λειτουργία: «…υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων. Τα δικά σας είναι αγνοήματα, ενώ τα δικά μας αμαρτήματα.» http://pneumatoskoinwnia.blogspot.com/2019/07/blog-post_67.html

Ο προφήτης Ηλίας ήταν αυτός που εφόνευσε με τη μάχαιράν του, τους τετρακοσίους πενήντα ιερείς της αισχύνης και τους τετρακόσιους άλλους των δασών της Αστάρτης, κατ΄ εντολήν του Θεού, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη!

 ΣΤΩΜΕΝ καλώς

 https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com