Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

Ταύτας τας εσχάτας ημέρας, όπου τα χνώτα του Αντιχρίστου μολύνουν γην και θάλασσαν και πάσαν πνοήν ζωής

 

 


ΤΑΥΤΑΣ ΤΑΣ ΕΣΧΑΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ!

Ταύτας τας εσχάτας ημέρας, όπου τα χνώτα του Αντιχρίστου μολύνουν γην και θάλασσαν και πάσαν πνοήν ζωής, ως δρόσον χάριτος αναψύχουσαν, ως αύραν Προφήτου Ηλιού αναρριπίζει ο Θεός την ενέργειαν της νοεράς προσευχής εις τα στήθη και την καρδίαν της Εκκλησίας, ως αντίδοτον ψυχικής και σωματικής υγείας και σωτηρίας δια τας ημέρας που έρχονται και θα έλθουν.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης - Αριζονίτης ο νέος Κοσμάς ο Αιτωλός , ο Ισαπόστολος του Ευαγγελικού Λόγου στην Αμερική και ο έχων παρρησία για να σώσει αυτήν στα τέρατα και τα σημεία που θα επιπέσουν επ αυτής παιδαγωγικά στο εγγύς προφητευόμενον μέλλον.

ΣΤΩΜΕΝ καλώς 

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com