Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΚΤΑΚΤΟ και σοβαρό για επιδείνωση της παγκόσμιας ισορροπίας - η Ουκρανία υποβάλλει αίτημα «ταχείας προσχώρησης» στο ΝΑΤΟ