Ελληνορωμαϊκά!

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

" ο μεγάλος πόλεμος μέσα στο 2022 θα τα αλλάξει όλα , ανήγγειλε το αδελφέ στους πατέρες" Γέροντας Εφραίμ ο Αριζονιτης.

Πριν λίγο  και λόγω των καταιγιστικών εξελίξεων μας υπενθύμισαν τα παρακάτω που είχαμε δημοσιεύσει πριν μήνες.

Αλλα και κάτι άλλο αδελφοί...απο το 2012 υπάρχει μαρτυρία του Μεγάλου αυτού οσίου Πατερα μας ότι τα δύσκολα ξεκινούν από τον Σεπτέμβριο. Τότε ο Άγιος Γέροντας δεν είπε χρονολογία, αλλά μήνα.
 ΣΤΩΜΕΝ καλώς.
Δρ.Κωνσταντινος Βαρδάκας 
Τα  γραφικα είναι από το fb και την Φιλιππια Βενετσάνου