Ελληνορωμαϊκά!

Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

" μετά την κοιλία , το χρήμα ο πονηρός θα κτυπήσει τις μετακινήσεις" ΠΡΙΝ ΧΡΟΝΙΑ - πατήρ Σάββας Αχιλλέως.