Ελληνορωμαϊκά!

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΩΤΑ ΓΙΑΤΟ ΗΘΟΣ , ΤΗΝ ΛΕΒΕΝΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΟΝΗΜΑ

 

Χατζηγιάννης Μερτζέλλος ή Σοφικίτης (1791-1860)

Γεννήθηκε το 1791 στο Σοφικό Κορινθίας και γι’ αυτό πήρε το προσωνύμιο Σοφικίτης. Στα 18 του χρόνια έφυγε από την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Μικρά Ασία όπου δημιούργησε τη δική του επιχείρηση βγάζοντας αρκετά χρήματα. Οταν η Επανάσταση ήταν στα σκαριά, μυήθηκε στην Φιλική Εταιρία και αφιερώθηκε στον αγώνα του έθνους για την ελευθερία. Οταν ξεκίνησε η επανάσταση έφυγε από την Μικρά Ασία και ηγήθηκε των όπλων στο Σοφικό.

Σε επιστολή του την 1η Μαΐου του 1821, ανάφερε χαρακτηριστικά: «…άμα ήχησεν η γλυκεία φωνή εις τας ακουάς μου ότι το έθνος μου επαναστάτησε κατά του βαρβαρικού ζυγού παράτησα εις την Μαγνησία της μικράς Ασίας όλη την καταστασίν μου συνισταμένην εις σημανικότατην ποσότητα, και ήλθα είς την πατρίδαν μου , συμπαραλαβών τους πατριώτας μου και επί κεγαλής αυτών ώρμησα εις τα όπλα και μετά μεγίστης προθυμίας παρευρισκόμην με τους υπό την οδηγίαν μου όπου πόλεμος και όπως ή χρεία της πατρίδας μου το απαιτούσεν. Διατελών πολλάκις υπ’ ανωτέρων οπλαρχηγών, πλην πάντοτε δεν έλειψα από το να μην έχω υπό την οδηγία μου 500 και άλλοτε 1000 στρατιώτας, τους οποίους μην ευπορούν τότε το ταμείον ως γνωστόν τοίς πάσι, εξοικονομούσα έξ ίδιων μου και με μισθούς και με αλλά αναγκαία ως φαίνονται εις την σημειωσίν μου. ένεκα τούτου εδαπάνησα και την αναποληφθείσαν καταστασίν μου, χωρίς να θελήσω ποτέ να αισχροκερδήσω, ή να νομίσω ποτέ ότι χρεωστώ έν ταυτώ να προβλέψω και δια την μέλλουσαν εξοικονόμησιν της φαμελίας μου, διότι είχα σταθερίν πεποίθησιν ότι ελευθερωθείσης της πατρίδος έκ της τυραννίας, οι υπέρ αυτής παθόντες μένουν υπό την κηδεμονίαν της…»

Με δικά του χρήματα εξόπλισε τον στρατό του και κήρυξε την Επανάσταση στην Κορινθία στις 31 Μαρτίου 1821. Αναγνωρίζοντας τη γενναιότητά του, η κυβέρνηση τον όρισε χιλίαρχο και αργότερα στα 1825 οι Κορίνθιοι πρόκριτοι τον πρότειναν για αντιστράτηγο όπου και  έγινε το 1825. Πέθανε φτωχός αλλά υπερήφανος που πολέμησε για την ελευθερία.

ΠΗΓΗ https://1821.com.gr/agnostoi-iroes/%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE