Ελληνορωμαϊκά!

Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

Sky news - Ισπανία και Ρωσία συστήνουν για επί πλέον κίνδυνο θρομβώσεων στα αεροπορικά ταξίδια;

 Μας απέστειλαν το σχετικό απόσπασμα - θα προσπαθήσουμε να το διασταυρώσουμε.


 
https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com

ΣΤΩΜΕΝ καλώς

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας