Ελληνορωμαϊκά!

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

Σαν να πήρε ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ το κατσαβίδι και ξέσφιξε τα μπουλόνια της περιστροφής της γης και όλα σήμερα τρέχουν