Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024

ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ αδελφοί θέλει Σκέπη και Ταβάνι για να μας σκεπάζει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Θα ήθελα πρώτ’ από όλα να σας ευχαριστήσω εκ μέσης καρδίας για την στήριξή σας στο Έργο της τοπικής μας Εκκλησίας στην Ιερά Επισκοπή Γκόμας και Μεγάλου Κίβου, στο Ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Σας ανακοινώνω ότι επιθυμούμε να βάλουμε το ταβάνι στον Ναό του Αγίου Νεκταρίου μας που είναι ο Καθεδρικός Ιερός Ναός της Επισκοπής, και τούτο στα πλαίσια των προετοιμασιών για την Ενθρόνισή μου που θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα. Η συμβολή σας είναι σημαντική και ουσιαστική για εμάς. Θα σας έχουμε στην σκέψη μας κάθε φορά που θα διαβάζουμε τα λόγια της προσευχής: «Ὁ εὐλογῶν τους εὐλογούντάς σε, Κύριε, καὶ ἁγιάζων τους ἐπὶ σοὶ πεποιθότας,…. ἁγίασον τους ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν του οἴκου σου. Σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου δυνάμει καὶ μὴ ἐγκαταλίπης ἡμᾶς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σε …….Ἀμήν.»
Μητροπολίτης Γκόμας Αν Κονγκό Πατριαρχείου Αλεξανδρείας Τιμόθεος Ντούμπας 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΣΤΕ
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΚΟΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΒΟΥ
Ο Λογαριασμός της Ι. Επισκοπής Γκόμας
Περισσότερα στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ