Ελληνορωμαϊκά!

Πέμπτη 23 Μαΐου 2024

αυτοί θα μας απειλούν και εμείς θα τους λέμε φέρτε πίσω τα κλοπιμαία. Αυτή είναι "μαγκιά".

π. Ανανίας Κουστένης: “Πάρτε δωρεάν την Πόλη σας που σας πήραμε. Γιατί; Γιατί κάποτε και τα κλοπιμαία επιστρέφονται”

Ο Μέγας Κωνσταντίνος έσωσε την Ορθόδοξη Εκκλησία από την αίρεση του Αρείου που ήταν τορπίλη στα θεμέλια της Εκκλησίας. Χειρότερη από τους Διωγμούς του Νέρωνα και του Διοκλητιανού γιατί ήταν εκ των ένδον, ήταν από τους παπάδες. Γιατί ο Αρείος ήταν πρωτόπαπας στην Αλεξάνδρεια. Ήταν τέρας μορφώσεως και παιδείας μεγάλης κάτοχος.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος την έσωσε και έκανε την Α’ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325 το Μάϊο μήνα. Όλα το Μάϊο έγιναν. Ακόμη και η Άλωση. Και διετύπωσε το Ορθόδοξο Δόγμα περί του Υιού και Λόγου του Θεού. Και λέει ο Άγιος Θεοφάνης ο Ομολογητής και Χρονογράφος (μόνο αυτός) ότι το “Σύμβολο της Πίστεως” δεν το έγραψαν οι Πατέρες. Το είχε συντάξει πριν ο Μέγας Κωνσταντίνος με τη Θεία Φώτιση. Ακούστε το αυτό και κρατήστε το. Οι Πατέρες το επικύρωσαν, το υπαγόρευσαν και εγράφη στα πρακτικά της Α’ Οικουμενικής Συνόδου. Και από τότε μέχρι σήμερα σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες του κόσμου και στην Ελληνική γλώσσα και σε μεταφράσεις λέμε το ‘Σύμβολο της Πίστεως” της Νικαίας – Κωνσταντινουπόλεως που συμπληρώθηκε μετά στη Β’ Οικουμενική Σύνοδο.

Κι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος: «Τι είναι αυτό το Σύμβολο! Τι ελληνικά είναι αυτά! Τι δόγματα είναι αυτά! Τι διατυπώσεις είναι αυτές! Τι μεγαλείο είναι αυτό!» Κι έλεγε πολλές φορές το “Πιστεύω”, δυνατά σαν παιδάκι και εθαύμαζε τι είναι αυτό! 

Ε, αυτό το “Σύμβολο” που έχουμε στην Εκκλησία και είναι οδηγός και συμβάλει στην σωτηρία μας, όπως κι ο Σταυρός, είναι έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ήτο κοινός σύνεδρος στη Σύνοδο της Νικαίας ο Μέγας Κωνσταντίνος. Έφερε και τους αιρετικούς και τους Ορθόδοξους κι έκανε τη μία Σύνοδο. Καταλαβαίνετε τί εννοώ; Μία Σύνοδο! Γιατί εάν κάνανε χωριστά οι Ορθόδοξοι, χωριστά οι αιρετικοί, δε θα βρίσκανε άκρη ποτέ! Γιατί ήταν κοινός πρόεδρος; Γιατί ήταν κοινός πατέρας, ήταν αυτοκράτορας, ήταν πλανητάρχης! Καταλάβατε που είναι η ομορφιά; Κι η ομορφιά είναι η εξής: η Εκκλησία έπεισε τον Καίσαρα κι έγινε Χριστιανός. Το ξέρετε αυτό; Ενώ ο Καίσαρας, οι αυτοκράτορες της Ρώμης πριν ήταν και διώκτες (εκτός εξαιρέσεων) η Εκκλησία πείθει τον Καίσαρα, τον Κωνσταντίνο τον Μέγα και γίνεται χριστιανός εκ πεποιθήσεως. Διέσωσε την Ορθόδοξη πίστη ο Κωνσταντίνος ο Μέγας. Το καταλαβαίνετε αυτό; Πολύ σπουδαία είναι η Σύνοδος της Νικαίας. 

Δεύτερον μετέφερε την πρωτεύουσα και γι’ αυτό δεν τον θέλουν οι παπικοί. Φωνάζουν για πρωτεία μετά αισθάνονται κομπλεξικά. Από τη Ρώμη τη γηράσασα εν αμαρτίες ρωμαϊκά όργια θυμηθείτε, έφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή! Κι όπως λέει ο Θεοφάνης με θεϊκό σημείο, με προσταγή Θεού. Και φτιάχνει την Κωνσταντίνου Πόλη. 

Ο Μέγας Κωνσταντίνος άλλαξε τον ρουν της ιστορίας και της ανθρωπότητας. Επί 1.200 έτη γλύτωσε η ανθρωπότητα με την Βυζαντινή αυτοκρατορία από την βαρβαρότητα. Όταν έπεσε η Πόλη, έκλαιγαν όλοι ακόμη και οι εχθροί. Γιατί έβλεπαν πια ότι επικρατεί ο ζόφος, το σκοτάδι, επικρατεί η βαρβαρότητα. Και η πρωτεύουσα αυτή εστάθηκε το μάτι της Ανατολής και της Χριστιανοσύνης. Γι’ αυτό και ο Θεούλης θα ‘ρθει καιρός και σύντομα θα είναι που θα μας τη δώσει πάλι. Γιατί είναι Ελληνική, είναι η Πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η Πόλη των Ρωμιών, των Ελλήνων Ορθοδόξων. Και περιμένουμε! 

Θα μου πεις τώρα που «μας ξεδόντιασαν...» καθώς έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Βρε, άμα πει ο Θεούλης, βάνει όλους τους βλάκες της γης και το κάνουν αυτό και μας τη δίνουν μετά. Πάρτε δωρεάν την Πόλη σας που σας πήραμε. Γιατί; Γιατί κάποτε και τα κλοπιμαία επιστρέφονται. Μας την έκλεψαν...

Youtube: Ο Μέγας Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη (π. Ανανίας Κουστένης)
(Christianos 777)
Πηγή Φιλιππία Βενετσάνου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ