Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

τα ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΑ σε χαλεπούς καιρούς , ανάμεσα σε νοητά θηρία δίνουν τον αγώνα τους να συγκρατηθεί το Ορθόδοξο και Εθνικό φρόνημα ΣΤΩΜΕΝ καλώς