Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021

" αδελφοί καλές οι ανθρώπινες προσπάθειες για να σωθούμε αλλά λόγω της προκεχωρημένης σήψης χρειαζόμαστε πρώτα ΘΕΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ"


 το " συν Αθηνά και χείρα κίνει" στις μέρες μας που αντιμετωπίζουν δαιμονική λαίλαπα χρειάζεται 

"συν ΜΕΤΑΝΟΙΑ και τα μυαλά μαζί με τα χέρια κινούνται " 

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας