Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 10 Αυγούστου 2019

ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ

Το ΦΩΣ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ εξακολουθεί να σκεπάζει την Ελλάδα ισχυρίζονται άνθρωποι της ΝΑΣΑ, αλλά σήμερα κινείται από το ΑΙΓΑΙΟ προς τα Μικρασιατικά Παράλια και στεφανώνει την ΠΟΛΗ.


Οι περισσότερες κεφαλές στην ΝΑΣΑ γνωρίζουν την εξήγηση που τους έδωσε ο Γέροντας Εφραίμ ο Αριζονίτης, σχετικά με το άγνωστο ΦΩΣ που σκεπάζει την επικράτεια – ανάγλυφο της Ελλάδος, όταν διέρχεται ο δορυφόρος και λαμβάνει λήψεις . Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια. Αλλά σήμερα υπάρχει, όπως φαίνεται και συνέχεια.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Στις αρχές του Ιανουαρίου του 2019 λάβαμε μια πληροφορία και αρθρογραφήσαμε σχετικά. Σήμερα διασταυρώσαμε το γεγονός αυτό μέσω φίλων ομογενών που έχουν συγγενείς που εργάζονται στην διαστημική υπηρεσία της ΝΑΣΑ.
Γράφαμε στις 4 Ιανουαρίου του 2019
« Η ΝΑΣΑ προσπαθεί να εξηγήσει γιατί πάντα υπάρχει πάνω από την Ελλάδα ένα Φως;»
 Την ερμηνεία τους την έδωσε ο Γέροντας Ιωσήφ ο Αριζονίτης.
Όλοι στην ΝΑΣΑ ομιλούν για αυτό το ανεξήγητο ΦΩΣ πάνω από την Ελλάδα.
 Στην ΝΑΣΑ είναι προβληματισμένοι εδώ και πολλά χρόνια από έκτακτα  Θεοσημεία πάνω από την πατρίδα μας.

Αυτός  άλλωστε ήταν και ένας ουσιαστικός λόγος που ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ δεχόταν επισκέψεις στην Παναγιούδα, στο ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ από κορυφαίους επιστήμονες αυτής της υπηρεσίας  της διαστημικής.

Όμως τα θεοσημεία παραμένουν και είναι ορατά μέχρι και σήμερα.

Η πληροφορία έρχεται από την γνωστή Ιερά Μονή του ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ στην έρημο της Αριζόνας.

Ένας μοναχός  της έχει μια αδελφή που είναι κορυφαίο στέλεχος της ΝΑΣΑ. Πολύ συνηθισμένο γιατί οι κορυφές στην υπηρεσία αυτή είναι Ελληνικής Καταγωγής από παλαιόθεν.

Η αδελφή του μετέφερε στον μοναχό το παρακάτω παράδοξο  γεγονός.
« – όλοι στην υπηρεσία μας αναρωτιούνται τι είναι αυτό  το ΦΩΣ που σκεπάζει τον διαστημικό ορίζοντα πάνω από την Ελλάδα;»

Λογικό να εκθαμβούν όλοι οι ακούοντες και να απευθυνθούν στον Γέροντα Εφραίμ τον Αριζονίτη της αγιοκίνητης συνοδείας του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή με αυτό το μεγάλο πνευματικό έργο που επιτελεί στις ΗΠΑ.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ

«– είναι το ΦΩΣ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ που σκεπάζει την Ελλάδα»


Θελήσαμε να διασταυρώσουμε σήμερα  την πληροφορία αυτή του Ιανουαρίου, δηλ. αν πράγματι και σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το έκτακτο φαινόμενο;
Φίλοι ομογενείς επιστήμονες που έχουν σχέση με επιστήμονες της ΝΑΣΑ δεν μας διαβεβαίωσαν απλώς περί τούτου, αλλά και συμπλήρωσαν κάτι πρωτόγνωρο.
« -Το ΦΩΣ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ που υφίσταται πάνω από την Ελλάδα σε δορυφορικές λήψεις, φαίνεται σήμερα να επεκτείνεται πάνω από την σημερινή τουρκία.»

Δηλ. τους ρωτήσαμε  , που ακριβώς ;
Και μας  είπαν:

« -είναι ενιαίο και όχι ξεκομμένο αυτό το ΦΩΣ , ερχόμενο πάνω από το ΑΙΓΑΙΟ  κινείται τις περισσότερες φορές πάνω από τις Μικρασιατικές ακτές και μέσω της Αν. Θράκης προς τα Δαρδανέλια.»

« -εκεί που τελειώνει κοντά στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ, κάνει κάτι σαν ένα λαμπρό στεφάνι.»

Όταν τους παρακαλέσαμε αν υπάρχει σχετικό φωτογραφικό υλικό που να τεκμηριώνει τα λεγόμενα τους , μας είπαν:

« σήμερα ότι κινείται και λαμβάνει εξειδικευμένες λήψεις  πάνω από τα Στενά , την ΠΟΛΗ  και τα Μικρασιατικά παράλια θεωρείται ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ»

« αργότερα , όταν τελειώσουν τα γνωστά προβλήματα της περιοχής , τότε μπορεί…»

ΟΨΟΜΕΘΑ

Όμως αδελφοί
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
« Στήν καρδιά τοῦ ῎Ορθρου, στό πέρασμά μας ἀπό τό σκοτάδι τῆς νύκτας στό φῶς τῆς ἡμέρας, ἀκούγεται ἀπό τήν ῾Ωραία Πύλη ἡ ἱερή προτροπή·   
«Τήν Θεοτόκον καί Μητέρα τοῦ Φωτός ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνωμεν».  
῾Ο κληρικός στρέφεται καί ὑποκλίνεται στήν εἰκόνα της, γιατί αὐτή εἶναι ἡ «πύλη ἡ ἀνατολόβλεπτος, ἐξ ἧς ἡ τῆς ζωῆς ἀνατολή». Μοναδική πύλη, ὅπου ἀνατέλλει «τό Φῶς τό τῆς γνώσεως». 
᾿Απαρχῆς τοῦ καιροῦ του ἀναρωτήθηκε ὁ ἄνθρωπος γιά τό φῶς. Πρωταρχική προσταγή στή δημιουργία οὐρανοῦ καί γῆς.  
Αἰτία τῆς θέας τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, πηγή γνώσεως τῆς ἱστορίας τῶν ἄστρων καί δύναμη μοναδική ὑπάρξεως κάθε ζωῆς.  
Τό ἐρώτημα γιά τό φῶς πάντα ἑλκυστικό στό ἀνθρώπινο πνεῦμα. «῎Αραγε σέ ποιό τόπο νά διανυκτερεύει τό φῶς καί ποιός νἆναι ὁ τόπος πού κατοικεῖ τό σκοτάδι»; 
«Καί σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνή περιβεβλημένη τόν ἥλιον» καί εἶχε στήριγμα τῶν ποδῶν της τή σελήνη καί στεφάνι στήν κεφαλή της καμωμένο ἀπό δώδεκα ἄστρα.  
᾿Από τούς παρθενικούς κόλπους αὐτῆς τῆς κόρης ἀνέτειλε ὁ ἀληθινός ἥλιος τῆς δικαιοσύνης «ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον». 
«Ποιά εἶναι αὐτή πού προβαίνει σάν τήν αὐγή», ἡ κεχαριτωμένη, πού ἐκδιώκει τόν παρθενικό «θεοφιλή της φόβο» στόν χαιρετισμό τοῦ ᾿Αγγέλου μέ τήν ὁλόκαρδη ὑποταγή της στό Θεῖο θέλημα;  
῾Η πίστη καί ἡ παραδοχή τῆς Παρθένου ἔφερε στόν κόσμο τό Φῶς καί εὐεργέτησε ὁλόκληρη τή δημιουργία.  
Οὐρανός καί γῆ, ἄνθρωποι καί ἄγγελοι δέχθηκαν τή Θεομητορική εὐλογία. 
Οἱ ἄγγελοι, κατά τόν Πατερικό λόγο, ἔγιναν σοφώτεροι, γιατί εἶδαν καθαρώτερα τή σοφία τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἐκείνη ἔκανε ν᾿ ἀνατείλει καί γι᾿ αὐτούς τό φῶς καί ἀνεγνώρισαν τήν καινή γῆ καί τόν καινό οὐρανό, πού εἶναι ἡ ἴδια ἡ Παρθένος, «μόνη καί μόνον εἰσάγουσα Χριστόν εἰς τήν οἰκουμένην». 
«Τήν Θεοτόκον καί Μητέρα τοῦ Φωτός ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνωμεν».  
Μετά τήν ἱερή αὐτή προτροπή, τό προΰμνιο τῆς ᾿Ωδῆς τῆς Θεοτόκου, ψάλλεται χαρμόσυνα ὁλόκληρη ἡ ἐνάτη ᾿Ωδή καί ἀκολουθοῦν, στήν παλιά παράδοση τῆς ὑμνολογίας τοῦ ῎Ορθρου, τροπάρια Φωταγωγικά ἤ ᾿Εξαποστειλάρια νά σημαίνουν «ἄγειν τό φῶς» καί «ἐξαποστέλλειν τό φῶς στόν κόσμο».  
Νά πορεύεται τό φῶς, νά φωτίζει κάθε τόπο καί κάθε ἄνθρωπο. ῞Υστερα ἡ συνάντηση τοῦ Φωτός μέ τόν καθένα μας γίνεται μυστικά, μυστηριακά, δέν διδάσκεται μέ λόγια ἀνθρώπινα. 
᾿Εκείνη ὅμως, ἡ «τό Φῶς ἀρρήτως γεννήσασα καί τό πῶς μηδένα διδάξασα», ἡ «Μητέρα τοῦ Φωτός», μπορεῖ νά ἐμπνεύσει στήν ψυχή πού Τόν προσεγγίζει υἱικά, ἱκετευτικά, τήν ἰσχυρή, ἐλεύθερη ἀναζήτηση, τή στάση ὑποδοχῆς καί τήν ὁλόκαρδη ἀποδοχή τοῦ Θείου θελήματος.  
Νά ἐνδυθεῖ καί ἡ φτωχή δική μας ὕπαρξη τό Φῶς, τόν Χριστόν, πού μόνη ἡ Παρθένος ἀξιώθηκε νά φέρει στόν κόσμον»  
http://apfilipposgrammatikous.blogspot.com/2015/08/blog-post_42.html 
η ΕΛΛΑΔΑ που θα μεγαλώσει είναι ΠΑΝΑΓΙΟΣΚΕΠΑΣΤΗ  
ΚΑΛΑ ΦΩΤΑ αδελφοί και να βρούμε αυτό το ΦΩΣ που ποθούμε.

ΣΤΩΜΕΝ καλώς
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας