Ελληνορωμαϊκά!

Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019

Τα φλουριά της ΠΑΝΑΓΙΑΣ είναι τα χαρίσματα που δίνει στα παιδιά της. ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΡΙΑΝΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Ολάκερη η ανθρωπότητα θα κλίνει γόνυ και θα ταπεινωθεί ενώπιον ΤΗΣ.
Πολλάς χάριτας χρεωστούμε στην Κυρία των Ουρανών.
Ακόμα δεν μίλησε η ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ του Ελληνικού Έθνους. 

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Να ποιος φυλάει  Ελλάδα – ΑΙΓΑΙΟ-  Κύπρο.
Να ποιος θα αποκαταστήσει τα ΔΙΚΑΙΑ της Ελληνικοτάτης Μακεδονίας.
Να ποια θα επαναφέρει την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ στην πνευματική οδό της ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑΣ.


Κυρά μου Πορταΐτισσα


« Πῶς γάρ ἡ ἀπείρανδρος βρεφοτρόφος ἁγνεύουσα; Πῶς δέ ἡ μητρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα; Διό σύν τῷ ᾿Αγγέλῳ βοῶμεν σοι· Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη.»

Πίσω από τις ευχές και τα χρόνια πολλά, υπάρχει μεγάλος πόνος και προσευχή να προστρέξει η ΠΑΝΑΓΙΑ στην παγκόσμια θλίψη των ημερών μας.

Το   σινάφι των εξουσιαστών  που τσαλαπάτησαν  τις ελπίδες του Έλληνα και της Ελληνίδος δεν μπορεί να μιλάει για ΠΑΝΑΓΙΑ.

Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ στις επίσημες τελετές δεν θέλει μεγάλα λόγια, αλλά μεγάλες καρδιές με ΧΡΙΣΤΟ και Ελλάδα.
Όποιος τιμάει με το είναι του την ΠΑΝΑΓΙΑ, τον τιμάει και η ΠΑΝΑΓΙΑ.

Ας είμεθα βεβαιόπιστοι
η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ θα κάνει μεγάλη ΧΑΡΗ στην μικρή αλλά μεγάλη Ελλάδα.


« μες του ΑΙΓΑΙΟΥ τα νησιά, Αγγέλοι της ΠΑΝΑΓΙΑΣ φτερουγίζουν και τα πυραυλάκια του Ερντογάν δεν θα  χορεύουν»


Εν τῇ Γεννήσει σου σύλληψις ἄσπορος· ἐν τῇ Κοιμήσει σου νέκρωσις ἄφθορος· θαῦμα ἐν θαύματι διπλοῦν συνέδραμε Θεοτόκε.


Τα φλουριά της ΠΑΝΑΓΙΑΣ είναι τα χαρίσματα που δίνει στα παιδιά της. ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΚΑΙ ΑΥΡΙΑΝΑ ΔΩΡΑ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.


Πολλάς χάριτας χρεωστούμε στην Κυρία των Ουρανών

 Στρατηγοί και κυβερνήτες  μπορεί να ομιλούν , αλλά όταν μιλήσει η ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ –Υπεραγία Θεοτόκος  μέσα από τα γεγονότα που διαγράφονται ενώπιον μας,  τότε η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ των όπου γης Ελλήνων θα ολοκληρωθεί και θα είναι συγκλονιστική.
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας