Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024

" αν γνωρίζατε τι θέλουν να μας κάνουν δεν θα το αντέχατε, εμείς ακόμα και με την άσκηση συνέχεια πονάμε" μας είπε Ασκητής

 Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας 

"ο Επίσκοπος ανύψωνε και την τιμία Χείρα του Ιωάννη  του Βαπτιστή . Την ώρα της ανυψώσεως άλλοτε εκτεινόταν και άλλοτε συστελλόταν. Με την έκτασή της δήλωνε ευφορία καρπών της γης , ενώ με την συστολή δήλωνε ανέχεια και φτώχεια"...φυσικά ασθένειες και πολέμους...

Συμβαίνει πρώτη φορά  που η παγκόσμια αποστασία μας θέλει να αλλάξει τον ρουν της ανθρώπινης ιστορίας, ουσιαστικά να εκτρέψει τον φυσικό νόμο και να υπερυψωθεί ως βδέλυγμα ενώπιον του Δημιουργού του Παντός.
Η πυρηνική  φωτιά φαντάζει ως πλέον το μόνο θεραπευτικό μέσον ;
Δεν μιλάμε για μάγους της Αφρικής ,αλλά για κουστουμαρισμένα απολειφάδια κινούμενα μέσα  στο ψηλαφητό σκότος. 
Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΤΟΥ - ΣΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΥΚΛΩΣΑΝ ΘΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΗ 
Γιατί προσμένουμε την λύση ;
7 Ιανουαρίου 
 Όμως, την ημέρα αυτή εορτάζουμε και το γεγονός της μεταφοράς στην Κωνσταντινούπολη της τιμίας Χειρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που έγινε κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Όταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς μετέβη στην πόλη Σεβαστή στην οποία είχε ενταφιασθεί το τίμιο λείψανο του Προδρόμου, παρέλαβε από τον τάφο τη δεξιά χείρα του Αγίου Ιωάννου και την μετέφερε στην Αντιόχεια. Δια της δεξιάς χειρός του Προδρόμου γίνονταν στην Αντιόχεια πολλά θαύματα. Λέγεται μάλιστα ότι κατά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ο Επίσκοπος ανύψωνε και την τιμία Χείρα. Την ώρα της ανυψώσεως άλλοτε εκτεινόταν και άλλοτε συστελλόταν. Με την έκτασή της δήλωνε ευφορία καρπών, ενώ με την συστολή δήλωνε ανέχεια και φτώχεια. Για τον λόγο αυτό πολλοί αυτοκράτορες του Βυζαντίου επιθυμούσαν να την πάρουν και, κυρίως, οι Κωνσταντίνος και Ρωμανός, οι Πορφυρογέννητοι. Έτσι, λοιπόν, κατά την περίοδο που διετέλεσαν αυτοκράτορες αυτοί οι δύο, κάποιος διάκονος της Εκκλησίας των Αντιοχέων, Ιώβ ονομαζόμενος, ένα βράδυ που κατά την παράδοση οι Χριστιανοί τελούσαν την ακολουθία του Αγιασμού, άρπαξε την αγία χείρα του Προδρόμου και την μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο φιλόχριστος αυτοκράτορας, αφού την ασπάσθηκε με πολύ σεβασμό, την τοποθέτησε στα βασιλικά ανάκτορα.

Η σύναξη των πιστών, σε ανάμνηση του γεγονότος της μετακομιδής της τιμίας Χειρός του προδρόμου στην Κωνσταντινούπολη, ετελείτο στην περιοχή του Φορακίου (ή Σφωρακίου ).

Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, τ. Ιανουαρίου, σελ. 99-102.

Γιατί επεμβαίνει ο Άγιος Θεός σε όλες τις εποχές  όταν βλέπει παρεκτροπή , πόσο μάλλον και στην δική μας;

Αυτός ο ιατρός ήταν το Δώρο του Ουρανού στις μέρες  σαν  τον Δίκαιο  Φινεές που με την μαρτυρία του έπαυσε την θραύση -δηλ.την  Οργή του Θεού 
Ἔστι Φινεές, ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ πέλας,
Ἡμῖν ἱλασμῷ ψυχικὴν θραῦσιν λύων"
 Ο Νομπελίστας Μοντανιέ ο ιατρός και ερευνητής που τίμησε την ιατρική  (τελευταία συνέντευξη)


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 
ΣΤΩΜΕΝ καλώς 
Δρ Κωνσταντίνος Βαρδάκας