Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023

ξεκαθαρίζει τώρα με τα πλινθία, γιατί η ΔΙΣ δεν μπορεί να μας πει όπως στα εμβόλια: ότι σας πούνε οι γιατροί σας...γιατί τώρα "γιατροί" είναι αυτοί .