Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Τέλος το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα πιστοποιητικά σπουδών ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ ΤΡΙΓΜΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ