Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023

αυτό το πράγμα δεν παλεύεται με τίποτε - έχουμε Δημοκρατία ή παγκόσμια μαύρη μαγεία;


Και όμως παλεύεται Ελληνορωμαϊκά και με ΧΡΙΣΤΟ
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Οι τελευταίοι λόγοι του Αγίου Λουκά του Ιατρού επισκόπου Συμφερουπόλεως ήταν : " προσέξετε παιδιά μου δεν πολεμάτε με αίμα και με σάρκα αλλά με τις καταχθόνιες δυνάμεις του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου" 

Και στις μέρες μας ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ μας προειδοποίησε:  

"τώρα δεν πολεμάμε με τον Χίτλερ και τον Μουσόλινι αλλά με τον ίδιο τον αντίχριστο για αυτό το μέτωπο είναι καθαρό , είτε είσαι με τον Χριστό , είτε είσαι με τον πονηρό και τα όργανα του"

Ένας άλλος σεβαστός ασκητής από την Ουκρανία μας έλεγε από το 2015 ( τότε το γράψαμε αλλά μόλις σήμερα το  κατανοήσαμε και σε σχέση με όσα γίνονται ) " όταν συνέρχονται οι μεγάλοι να αποφασίσουν χάνω την υπόληψη μου στο ανθρώπινο είδος " 

Όμως ο ΘΕΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ μας ειδοποίησε πριν αιώνες (για αυτό πρέπει επί καθημερινής βάσης να ανοίγουμε το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ για να ρουφάμε πραγματική ΖΩΗ )  


 " Ἀδελφοί, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 

Ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· 

ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 

Διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. 

Στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι· καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ" 

Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα 6:10-17

δηλ. ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ μας λέει με τα παραπάνω  και τον τρόπο, πως να παλέψουμε.

Μόνο έτσι παλεύεται αυτό που μπήκε στις ζωές μας εξ αιτίας της αμαρτίας και των δικαιωμάτων που έλαβε ο αντίδικος που στις μέρες μας δημοσιογραφεί , πολιτεύεται , μάχεται στα πεδία των πολεμικών επιχειρήσεων. Είναι σύμβουλος μεγάλων πολυεθνικών κολοσσών , φαρμακευτικών εταιρειών , κυβερνήσεων και βασικά τα έχει ναρκοθετήσει  όλα για να φέρει το πλάσμα του ΘΕΟΥ σε αδιέξοδο 

Λέγανε οι παλαιοί με " το τσουβάλι μπαίνει και με το βελόνι βγαίνει" που σημαίνει ότι η δήθεν εικονική γλυκεία καθημερινότητα κρύβει πίκρα βάσανα και με πολύ κόπο ξαναγυρίζεις στο τραπέζι σου για να φας γλυκό και ευλογημένο ψωμί .

Πριν πολλά χρόνια τολμήσαμε τέτοιες μέρες να πούμε ότι αυτό που βιώνουμε δεν ομοιάζει με τίποτε από τις προηγούμενες ιστορικές περιόδους της ανθρωπότητας για αυτό δεν χρειαζόμαστε μόνο ήρωες, αλλά κυρίους αγίους.

Δηλ. να γίνουμε άγιοι και αν μας φαίνεται δύσκολο και ακατόρθωτο ισχύει "τα αδύνατα παρ ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ" άλλωστε και τους αγίους τους γέννησαν μάνες και πολλοί ξεκίνησαν από το τέλμα της αμαρτίας με σωσίβιο την πραγματική μετάνοια.

Αυτό που ζούμε παλεύεται μόνο με την αγιότητα και την εκκίνηση μας προς αυτήν.

ΣΤΩΜΕΝ καλώς 

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας