Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023

Σταύρος που εμπεριέχει ΤΙΜΙΟ ΞΥΛΟ ματώνει ανήμερα της Υψώσεως του ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΎ φέτος και ενώπιον Αρχιερέως. .ΜΕΤΑΝΟΙΑ αδελφοί Μετάνοια

"Σταύρος που εμπεριέχει ΤΙΜΙΟ ΞΥΛΟ ματώνει και σχηματίζει το ανάγλυφο του Πανακηράτου σώματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ανήμερα της Υψώσεως του ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ και ενώπιον Αρχιερέως."
Ανάμεσα στα τόσα έκτακτα και Φρικτά ΘΕΟΣΗΜΕΙΑ που ενεργούνται σε όλη την επικράτεια Θεία Χάριτι στις μέρες μας που ξεπέρασαν τα Σόδομα και τα Γόμορρα, σημείο πάλι της σωστικής Φιλανθρωπίας του ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ που σκύβει με θλίψη πάνω στο άσωτο πλάσμα του περιμένοντας την επιστροφή του.
Διαβάζουμε:
 Σημεῖο μέγα καί φοβερόν ὄντως συνέχον καί ἐκπλῆττον
Από το άρθρο: " Η νοηματοδότηση του Σταυρού στη ζωή μας" του 

† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

"Ἕνα τέτοιο γεγονός ξαναζήσαμε ἀνήμερα τοῦ Σταυροῦ τήν ὥρα τῆς θ. Λειτουργίας, ἐπί τῆς ἁγίας Τραπέζης στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἐπισκοπείου, μέ τό χρυσό βιδωτό Σταυρό-φυλακτήριο τιμίου Ξύλου, πού ξαφνικά ἔγινε αἱμάτινος, κόκκινος, στό ἐπάνω μέρος, ἀφήνοντας τό ἀνάγλυφο ἐπ᾽ αὐτοῦ Σῶμα τοῦ Κυρίου ἀνέπαφο (παραθέτουμε ἀπό βιντεοσκόπηση τή θέαση τοῦ αἱμάτινου τιμίου Σταυροῦ) καί δηλοποιώντας συμβολικά σέ μᾶς μέ τήν αἱμάτινη αὐτή λάμψη ὅτι:
“…αἵματι Θεοῦ ὁ ἰός τοῦ ὄφεως ἀποπλύνεται καί κατάρα λέλυται καταδίκης δικαίας, ἀδίκῳ δίκῃ τοῦ Δικαίου κατακριθέντος· ξύλῳ γάρ ἔδει τό ξύλον ἰάσασθαι καί πάθει τοῦ Ἀπαθοῦς τά ἐν ξύλῳ λῦσαι πάθη τοῦ κατακρίτου…”
Ὥστε διαρκῶς κατανυγμένοι καί ταπεινούμενοι νά ἀναγόμεθα στή λατρευτική δοξολογική συνέχεια καί συνέπεια: «… Ἀλλά δόξα, Χριστέ, τῇ περί ἡμᾶς σου φρικτῇ οἰκονομίᾳ, δι᾽ ἧς ἔσωσας πάντας ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος».
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 Περισσότερα στο