Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

Άλυτο Σταυρόλεξο; Τουρισμός – Δεκαπενταύγουστος- lockdown; Γενική επιστράτευση λόγω εκτάκτων αναγκών- προληπτικά μέτρα Covid 19 για υγειονομική ασφάλεια του έμψυχου στρατιωτικού δυναμικού; Μόνο ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ θα το λύσει.