Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022

" οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής τραγωδίας - προδοσίας θα κρατήσουν και τους επόμενους μήνες γιατί εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να τα ξαναζήσουμε με απίστευτα γεγονότα και εξελίξεις με τους απέναντι, τους Ρώσους και τους Δυτικούς στο τέλος..Με την μόνη διαφορά τώρα η τελική έκβαση θα είναι Χαροποιος για εμάς " μας τόνισε Γέροντας