Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020

ΑΔΡΕΝΟΧΡΩΜΑ και ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ;

 


Κυκλοφορούν πολλά, αλλά ένα θα πούμε, κάτι που γράψαμε το 2015 και σήμερα επιβεβαιώνεται ο άγιος στάρετσ από την Λαύρα του Κιέβου που μας είπε:

"όταν συνέρχονται οι μεγάλοι για να πάρουν αποφάσεις χάνω κάθε υπόληψη για το ανθρώπινο είδος"
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας